रुरुक्षेत्र गाउँपालिका गुल्मीको क्वारेन्टीनमा योग अभ्यास