सिद्दबाबामा कार तिनाउमा खस्यो , गुल्मीका अर्याल गम्भीर