गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकालाई स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण