गुल्मीमा घरमा कोही नभएको मौका छोपी गरगहना नगद चोरी