गुल्मीका पहिरो पीडित ७५ परिवारलाई राहत सामग्री प्रदान