गुल्मीमा कोरोना परिक्षण गर्ने पीसीआर मेसिनको उद्घाटन