रिडी रुद्रवेणी सडकको पहिरो हटाउन दुइवटा डोजर लगाइयो, सडक खोल्न तिन दिन लाग्ने