गुल्मीको मुसिकोटमा पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा छनौट समितिको गठन