गुल्मीको धुर्कोट गाउपालीकामा खसी बोका बितरण कार्यक्रम सम्पन्न