रेसुङगा नगरपालिका वडा नं ९ मा संक्रिय संकमित १६ जना भएकाले वडा कार्यालय तीन दिन सम्मका लागि बन्द