बडिगाडमा १५ शैयाको अस्पताल शिलन्यास, कोभिड अस्पतालको उद्घाटन