महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम् सेविका दिवस सम्पन्न ।