जनबोध माध्यमिक विद्यालयरुरु क्षेत्र गा.पा.मा कार्यरत एक शिक्षकमा कोरोना भाइरस पुष्टि भएसङ्गै विद्यालयको पठनपाठन बन्द