कोभिड–१९ परिक्षण प्रयोगशालाका १० कर्मचारीले पाएनन् पारिश्रमिक