गुल्मीमा बाख्रा फममा आगलागी हुँदा २५ वटा बााख्रा जलेर नष्ट