वखल ढुँगा सबै क्षेत्रमा दलित वस्तिका विध्यार्थि हरुले सामुदायिक विध्यालय धाने