मरेको मान्छे बिउँझनु र प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना हुन्छ भन्ने एकै हो रायमाझी