प्रधानमन्त्रीलाई विद्यार्थीले भने–‘संविधान पढ्न क्याम्पस आउनोस्’