तयारी अवस्थामा रहेको रेल सञ्चालनको भाखा सरेको सर्‍यै