तिनाउ नदीको स्वच्छता र सुन्दरताका लागि सरसफाइ अभियान सुरु