सन्धिखर्कमा कुमाल समुदायका लागि १ महिने माटाका भाडा बनाउने तालिम शुरु