देश निर्वाचनमा गइसको, तोकीएकै समय अवधिमै निर्वाचन हुन्छ : मन्त्री ज्ञवाली