गुल्मीमा सवारी दुर्घटना कम गर्नका लागि सडक छेउमा सचेतना मुलक होडिङ बोर्ड