जनशक्ति र जग्गाकाे समस्या बाट जुध्दै कफि अनुसन्धान केन्द्र