गुल्मीमा बिद्युत महशुल नबुझाउने ४४ जना ग्राहकको लाइन काटियो