फेरियो उँखु पेल्ने खुदो पकाउने र गुण पार्ने प्रविधि