एकीकृत राप्रपाको , जिल्ला व्यापि सँगठन निर्माण अभियानमा जुट्ने तयारी