८७ वर्षको उमेरमा गुमेको ज्योति पाउँदा उनी निकै खुसी