मुसिकोटमा गत हप्ता उद्धाटन भएको भवनमा हाटबजार सञ्चालनमा ,,,,,,कृषि सामाग्रीले बजार पाए पछि कृषक उत्साहित