मालिका गाउँपालिकामा निशुल्क आँखा शिविर संचालन, ः मोतियाविन्दुको समस्या देखिएका बिरामीको निशुल्क अप्रशेन गरिने ।।