घरका ४ जना परिवार बसेर खाजा खाईरहेको समयमा एक्कासी चट्यान सरिता बेहोस