गुल्मीको मालिका गाउँपालिकामा सन्चालित निशुल्क आँखा शिविर सम्पन्न