गाउँमा स्वास्थ्यचौकीको भवन निमार्णका लागि गुल्मीका दुई युवाद्धारा पाँच रोपनी जग्गा दान, २०७८ माघ १ गते भित्र निर्माण सक्नेगरि सम्झौता