रिडी माध्यमिक बिध्यालय रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा न १ रिडी गुल्मीको बिध्यालय व्यावथापन समितिको बैठक सम्पन्न