भारतमा कुखुराको भालेले लियो आफ्नै मालिकको ज्यान भालेलाई प्रहरी कार्यालय लगियो