चिडियाखाना पुगेर प्रधानमन्त्रीले बोलाए – चिम्पान्जीलाई भने( ओ काले, ओ काले।