एभरेष्ट डोर इन्डष्ट्रिजमा आगलागी हुँदा ९ करोडको क्षति