वामीटक्सारका मृगौला पिडित श्रीस बचाउन अभियान, जापानमा १ लाख उठ्यो।।