गुल्मीका बर्बोट पुर्कोट खण्ड स्तरोन्नतीको शिलन्यास