सिलादी घमिर अर्खवाङ सडक स्तरुन्निती को लागि शिलान्यास सम्पन्न