रुरुक्षेत्रमा बाघ आतँक, छाडेन खोरका कुखुरा र हाँस पनि