होराइजन गौतम बुद्ध स्कुल, तिलोत्तमा १, रूपन्देहीमा स्वागत समारोह तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न