बिहानी महिला उद्यम समुह धुर्कोट गाउँपालिका १नयाँगाउ द्वारा प्रथम बार्षिक साधाहरण सभा कार्यक्रम सम्पन्न।