गुल्मीको मालिकामा सोमबार देखि सन्चालित सडक नाटक समापन