गलकोट नगरपालिकामा नबगठित तरुणदलको स्वागत तथा परिचयात्मक कार्यक्रम सम्पन्न