गुल्मीमा ट्राफिक कारबाहीमा पर्ने सवारी साधनको बृदिृ, ३७ लाख ११ हजार राजश्व संकलन