पाल्पाको रिब्दीकोटमा ३ दिने योग प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न