माओवादि केन्द्र धुर्कोट गाउँकमिटीको भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न