सन्धिखर्क १२ मा सिलाई, कटाई र साबुन बनाउने तालिम सुरु