भाखर्क महिला उद्यम समुह धुर्कोट १ नयाँगाउद्वारा खाद्यान्न उपहार